zaterdag 16 juli 2016

Brexit, Nice, Turkije: iets gemeenschappelijks?

Brexit, bloedige aanslag in Nice, poging tot staatsgreep in Turkije: geen idee waar dit allemaal heengaat. Hebben deze gebeurtenissen iets met elkaar te maken? Is er een ‘onderliggend patroon’? Of staan zij los van elkaar?

Heb de neiging om deze gebeurtenissen met elkaar in verband te brengen, maar dat kan puur optisch bedrog zijn, omdat ze toevallig kort na elkaar plaatsvinden, in Europa of eraan grenzend, - afhankelijk van de vraag of je Turkije tot Europa rekent of niet.

Bij dit soort gebeurtenissen moet ik toch denken aan Huntington’s ‘Clash of civilizations’. Hoofdthema in het boek (dat velen slechts kennen uit kreten, helaas) is de rol van identiteit in de politiek, en met name in de internationale politiek. Identiteit wordt opgevat als antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’ ‘Wie is het ‘wij’ waartoe ik mijzelf reken of waartoe ik gerekend word?

In het geval van conflicten speelt identiteit een hoofdrol. Dit komt tot uiting in de vraag: met wie identificeer ik mij? En: met wie solidariseer ik me?

Volgens Huntington worden deze vragen na de Val van de Muur (1989) anders beantwoord dan eerder. In de huidige wereld is beschaving het ultieme antwoord op de identiteitsvraag geworden. (Westerse beschaving, Islamitische beschaving, Chinese beschaving, etc). Bij een conflict binnen een beschaving is de reactie geheel anders dan wanneer het conflict tussen mensen gaat uit verschillende beschavingen, ook al leven ze in hetzelfde land.

Vanuit dit perspectief bekeken, zouden de recente gebeurtenissen geduid kunnen worden als samenhangend en toch verschillend.

De Brexit is dan een voorbeeld van het eerste, namelijk als een conflict binnen eenzelfde beschaving. Britten zijn door de Brexit niet per se tot vijanden geworden van andere Europeanen; zij behoren immers tot dezelfde beschaving. De Brexit is eerder een intern Brits probleem. Lastig voor de EU, maar verder geen bron van solidariteitsconflicten.

Bij de aanslag in Nice speelt het tweede: de aanslagpleger is weliswaar een Frans staatsburger, maar van Tunesische afkomst en daarmee gerelateerd aan een andere beschaving, de Islamitische. De reactie is dus een heel andere: namelijk het ‘wij’ van de slachtoffers (Europees) versus het ‘zij’ van de dader (Islamitisch). Identificatie en solidariteit zullen lopen langs lijnen van beschaving, volgens Huntington. (Het is triest, maar niet te ontkennen, dat de reacties heel anders zouden zijn geweest, wanneer de aanslagpleger in Nice iemand van het Front National zou zijn geweest…)

Opmerkelijk is dat Huntington Turkije ziet als een land dat er tussenin zit, tussen twee beschavingen in: Europees en/of Islamitisch. Atatürk wilde van Turkije een seculier, Europees land maken; de Islamitische clerus ziet dat anders, en richt zich eerder op het Midden-Oosten en verder, de Islamitische wereld. Een gespletenheid dus. Het kan beide kanten op. Volgens Huntington zal dit dubbele zich ook tonen in interne conflicten. En dat lijkt nu te gebeuren bij de huidige poging tot staatsgreep: de hang naar de Islamitische wereld (Erdogan) versus de hang naar Europa (een deel van de militairen, - gesteund door een deel van de bevolking?).


Is dit een zinvolle duiding? En schieten we er iets mee op?

vrijdag 13 mei 2016

De vertrutting van Amsterdam


Amsterdam is in hoog tempo aan het vertrutten, met name in het zich uitbreidende centrum. Het ergste is de verdwijnende diversiteit. De overmaat aan dames in Bijenkorf-pakjes is schrikbarend, en dat vanaf 18 jaar. Plus paardenstaart, al dan niet rennend in het Westerpark. En het Happinez-gewauwel... Een zeker percentage fantasieloze netheid is nog wel te verdragen, maar dat wordt anders wanneer zij het straatbeeld gaat bepalen. Als het verschil met het centrum van Baarn of Bussum alleen nog te merken is aan de aantallen mensen, en niet aan hun pluriformiteit, dan is er iets mis met de stad die Russell Shorto prees als de ‘meest vrijzinnige stad ter wereld’. Van dat laatste is dan nauwelijks nog sprake.

Geef mij maar meer weirdo’s op straat, en minder ’t Gooi. Meer kunstenaars, en minder zakenlieden. Meer jongeren, en minder 55-plussers. Ik heb niets tegen mijn leeftijd, maar wel wanneer het krioelt van gedekte kleding en afgemeten kapsel, op fietsen met vering. Teveel fatsoen en netheid is killing voor Amsterdam.

Uiteraard zit er veel toerisme tussen. Tot voor kort vond ik het leuk dat velen mijn stad bezochten; het is immers niet zomaar een stad! De laatste tijd is het evenwel uit evenwicht. Te vaak krijg ik het gevoel bewoner te zijn van een Disneypark: niet leuk meer. En dat gaat gelijk op met de verandering in samenstelling van de bevolking, én de sfeer en het aanbod in de winkelstraten. Op straten als de Haarlemmerdijk zijn steeds minder ‘gewone’ winkels te vinden. Het is langzamerhand een cliché aan het worden, maar daarom nog niet minder waar: er komen steeds meer koffietentjes, ijssalons en voedingsshops bij. Waar zijn de bakker, de ijzerwinkel en de fietsenmaker gebleven?

Wanneer het zo doorgaat, wordt Amsterdam op den duur binnen de Ring één groot, ver-yupt en uniform Centrum, met steeds meer van hetzelfde, ook qua bewoners, waarbij mensen met een lager inkomen en met een afwijkende levensstijl gaandeweg naar buiten de Ring worden gedrukt. Willen we dat?

Anyway, dit jaar is voor het eerst dat ik wel eens denk: ik wil hier weg. In Amsterdam woon ik al enkele decennia. Ik heb de vertrutting stukje bij beetje zien toenemen. De vraag is wanneer het me teveel wordt. En waar dan heen? Het liefst binnen de stad die mij het liefste is, maar waar?

Ben voor een pluriform Amsterdam; dat is waarom ik van deze stad houd. Niet gesegregeerd, in aparte wijken, maar door elkaar heen. Ben benieuwd of dat zo blijft.