zaterdag 27 mei 2017

Leve Trump! Leve de vernieuwing!

‘In een wereld met steeds meer onevenwichtigheid, onzekerheid en fascinatie voor autoritaire regimes: onze gezamenlijke geschiedenis verdedigen en onze waarden.’ – twitterde Justin Trudeau aan Emanuel Macron. Klinkt als een vruchtbaar motto voor politieke vernieuwing!

Het grote voordeel van Trump: hij is een dermate grote hufter, ook politiek, dat zijn presidentschap aanspoort om alle oude meuk achter ons te laten, om te bedenken wat we ook al weer belangrijk vinden, en om daar ook iets aan/voor te gaan doen! Politieke vitaliteit die de afgelopen tijd onder cynisme en fatalisme dreigde te verstikken, wordt door T weer uit haar winterslaap gewekt. Een nuttige idioot dus!

Ik hoop dan ook dat het nog even duurt voordat hij wordt afgezet. Laat hem nog een poosje aanblijven, zodat steeds meer positieve krachten (weer) worden aangeboord en zich gaan manifesteren. Als hij morgen president af is, is de kans groot dat ook de vernieuwingsbeweging in de politiek (en daarbuiten) voortijdig geaborteerd raakt.

Leve Trump! Leve de vernieuwing! ;-)